Pic + Clip: Địt máy bay tận lực đến toác lồn.

Tắt